Mga layunin ng mga kastila sa pagdating sa pilipinas